Contact Us
customerservice@pne-global.com

12F, No.7, Guanghua 2nd Rd, Qianzhen Dist, Kaohsiung City 806005,Taiwan

Room 108, Building 8A2, Yangtian Road, District 72,
Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China

TEL:+886-919968776